Ái dục là nguyên nhân của đau khổ

2015-12-07 14:59

"Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Malla tại Uruvelakappa, rồi thôn trưởng Bhadraka đi đến Thế Tôn, đảnh lễ và ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn:
-Lành thay,bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn thuyết cho con về sự tập khởi và chấm dứt đau khổ.
-Này thôn trưởng, nếu y cứ vào quá khứ hay vị lai để nói về nguyên nhân (sự tập khởi) và sự chấm dứt của đau khổ, ông sẽ có phân vân nghi ngờ. Nhưng ngay chính tại đây, với sự có mặt của ông, ta sẽ thuyết về nguyên nhân và sự chấm dứt của đau khổ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm, ta sẽ nói.
-Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, nếu ở tại Uruvelakappa này có những người bị giết, hoặc bị tù, hoặc bị thiệt hại, bị chỉ trích, ông có khởi lên lo lắng buồn khổ không?
-Bạch Thế Tôn, với những người này con có khởi lên lo lắng buồn khổ và với những người khác con không có khởi lên lo lắng buồn khổ.
-Vì sao có sự sai khác như vậy?
-Bạch Thế Tôn, với những người mà con không có thương mến thì dù họ có bị giết…con không có khởi lên lo lắng sầu muộn. Nếu với người mà con có thương mến thì khi họ bị giết, con có khởi lên lo lắng sầu muộn.
-Như vậy, chính ông đã xác định do có thương mến mới có lo lắng sầu muộn. Cũng vậy, dù quá khứ hay vị lai, nếu có khổ não khởi lên, đều từ ái dục làm căn bản, từ ái dục làm sở nhân. Ái dục là căn bản của khổ.”
Đức Phật đặt vấn đề thực tế để thôn trưởng Bhadraka tự xác nhận bằng suy niệm của chính mình rằng vì có ái dục nên có đau khổ. 


Ái dục cũng bị ảnh hưởng bởi Nghiệp báo. Nếu chúng ta đã từng ràng buộc người khác trong tình yêu tình dục của chúng ta, nghĩa là gây cho họ nhiễm ô trong ái dục, thì duyên ái dục sẽ trở lại trói buộc chúng ta trong vị lai, khiến cho chúng ta khó có một đời sống thanh thản và giải thoát. Dĩ nhiên trong vô lượng kiếp quá khứ, chúng ta đã từng là vợ, là chồng với biết bao người. Nếu nghiệp báo này cố định thì chắc chắn chúng ta phải bị ái dục níu kéo và không thể giải thoát được. Nhưng may mắn thay, Thế Tôn đã có con đường Bát Chánh Đạo để đoạn trừ mọi ái dục mà chánh định là cốt tủy. Người quyết tâm tu Bát Chánh Đạo, thành tựu chánh định thì ái dục biến mất, mọi khổ não sụp đổ, những duyên nợ quá khứ cắt đứt. 
Vì thế một người muốn giải thoát thì không được quan hệ ái dục với bất cứ một chúng sinh nào, và cũng không được mai mối hay tác hợp cho những chúng sinh khác quan hệ ái dục với nhau. Nếu có điều kiện chỉ nên cởi mở làm nhẹ bớt ái dục của chúng sinh, khuyên họ tìm hạnh phúc trong những mục tiêu cao thượng hơn là đắm chìm mãi trong vũng bùn ái dục mà không có ngày ra khỏi.
(Trích sách “Luận về Nhân Quả”- Thượng Tọa Thích Chân Quang)
-Tìm hiểu về Bát Chánh Đạo (trọn bộ): 
https://www.youtube.com/playlist…
-Tìm hiểu về Tứ Diệu Đế: https://www.youtube.com/playlist…
-Tụng Kinh Bát Chánh Đạo: https://www.youtube.com/watch?v=DB1zDZ2dlgg
-Nghe sách “Luận về Nhân Quả”: https://www.youtube.com/watch?v=Ag7h-Z6XKZM

*Xem clip  Tác Hại Của Tình Dục: https://www.youtube.com/watch?v=1ibhxJDpZ30

Đặt Câu Hỏi