Cách hóa giải tình dục

2016-05-31 08:42

Khi trong tâm xuất hiện tình yêu nam nữ và ta chấp nhận nó thì nó sẽ bước ra khỏi ý thức và tràn ngập khắp tâm hồn. Chẳng bao lâu nó sẽ biến thành khao khát tính dục. Mặc dù đã cố gắng kềm chế nhưng do tâm hồn chúng ta đã chấp nhận điều đó nên nó luôn tồn tại và thúc bách. Nhưng nếu chúng ta nhận thức được rằng tình dục là tội lỗi- tình dục và tội lỗi là anh em sinh đôi. Chúng ta chán ngán tình dục vì hiểu được sự thấp hèn của tính dục. Lúc này chúng ta KHÔNG CÒN CHẤP NHẬN nó và khước từ nó. 

Đồng thời, chúng ta phải hướng tâm hồn và cuộc đời mình về những việc cao thượng như từ thiện và thiền định thì khao khát tình dục sẽ dần dần biến mất.

Xem clip Vượt Qua Ái Dục: https://www.youtube.com/watch?v=CfTrTN0AmQg

(Thượng Tọa Thích Chân Quang)

Đặt Câu Hỏi