Mở rộng lòng từ bi để thoát khỏi ái dục

2016-03-22 20:12

Nếu xuất hiện tình yêu nam nữ trong cuộc đời thì ta phải cố gắng vượt qua khỏi tình cảm đó bằng cách phát nguyện với Phật không còn thương ai với tình yêu ích kỷ nữa (ngay cả với người thương yêu nhất là vợ hoặc chồng): "Xin Phật gia hộ cho con không còn thương ai với tình yêu ích kỷ nữa. Xin cho con có tình thương với mọi người bình đẳng như nhau với lòng từ bi như lòng từ bi của Chư Phật". Có nhiều người sợ mình ái nhiễm với người khác nhưng lại đóng tâm hồn mình lại, làm mất cả sự từ bi. Ví dụ như khi mình thấy một người khác phái có nhiều ưu điểm thì mình phải giữ cho lòng không ái nhiễm với người đó, nhưng mà nếu chỉ dừng lại ngang đây sẽ dễ rơi vào cực đoan là mất lòng từ bi. Do vậy phải khởi thêm tâm niệm thứ hai là khởi lòng từ bi với họ. Do vậy phải thêm tâm niệm thứ hai thì mới đúng, chứ còn chỉ ngang tâm niệm thứ nhất là tránh người đó thì rất dễ mất lòng từ bi vào rơi vào cực đoan. Cho nên con đường thoát ái dục có một con hẻm nhỏ. Nếu mình rơi vào ái nhiễm cũng là một cực đoan. Rơi vào tránh né cắt đứt hết cũng là một cực đoan, dễ dẫn đến khô khan, mất từ bi. Do vậy chỉ có một con hẻm giữa rất hẹp để cho mình đi qua, đó chính là không đắm luyến, không ái nhiễm nhưng vẫn từ bi, thương yêu bình đẳng. Đó là cái khó. Do vậy phải tu lâu, tinh tấn có trí tuệ thì mới hiểu được điều này.

                       Yêu thương giúp đỡ mọi người 

Trong cuộc sống vẫn biết có rất nhiều tình cảm thương yêu ràng buộc. Nhưng vẫn phải tâm nguyện rằng bổn phận vẫn sống tốt với mọi người, nhưng không thương riêng ai nữa, để ngày ra đi thanh thản. Việc quán từ bi có thể giúp mình vượt qua được tình cảm ích kỷ mà sinh về cõi trời. Còn quán khiêm hạ giúp mình sinh về nơi tôn quý. Tức là khi đi đứng hay tiếp với ai mình cũng nghĩ mình là cỏ rác cát bụi, biết tôn trọng mọi người. Mình chỉ mong mình là con đường để mọi người giẫm lên mà đi.

(Trích bài giảng “Chuẩn bị cho ngày cuối”- Thượng Tọa Thích Chân Quang)

Đặt Câu Hỏi