Nguyên nhân khiến dâm dục phát khởi

2015-12-07 16:44

Dâm dục do bốn nguyên nhân chính:

1. Sinh lý bên trong cơ thể tạo nên tâm tham dục (ham muốn tình dục). 
2. Môi trường bên ngoài: 
-Mắt bị nhìn thấy: Nhìn người khác phái ăn mặc hở hang, chúng ta cũng dễ bị động tâm. Những nguồn phim ảnh, sách báo đồi trụy nguyên nhân khiến con người trở nên dâm dục và suy đồi.
-Tai nghe kể: những câu chuyện dung tục cũng là nguyên nhân khiến con người trở nên dâm dục.
3. Nghiệp từ quá khứ: tức là trong quá khứ đã gieo nhân gì đó, khiến kiếp này trở thành người dâm dục và nặng về tình dục. Có những người bị nặng nhưng họ không biết tại sao. Có những người không bị nặng, họ sống rất nhẹ nhàng, thoải mái, họ không bị tham dục đòi hỏi. Chúng ta không trách họ trong hiện tại, nhưng chúng ta trách họ trong quá khứ đã gieo nhân sai lầm. Ví dụ như thế này, một người nào đó hay chửi người khác “mày là đồ điếm”, chửi rất nhiều thì kiếp sau sẽ phải làm điếm mặc dù không muốn. Đó là nhân quả. 
4. Tâm kiêu mạn: Tâm này vô cùng đơn giản mà lại rất nguy hiểm. 

Chỉ cần ta thấy mình giỏi, mình hơn người thì tình dục sẽ ầm ầm kéo lên trong tâm mình. 

Cho nên chúng ta nhìn một người kiêu mạn tự cao thì chúng ta có thể kết luận không bao giờ trật là người này đang bị dâm dục đòi hỏi. Bởi vì bộ phận sinh dục của chúng ta phối hợp với một trung khu não ở trên đầu. Nếu trung khu đó bị tấn công thì bỗng nhiên tình dục đòi hỏi liền. Vậy thì cái gì có thể kích động vùng não tình dục? Đó chính là ý niệm tự cao, kiêu mạn. Cái người nào cứ nghĩ trong lòng là mình hay hơn người khác, không ai bằng mình, làm được việc gì thì nhơn nhơn tự đắc, cho rằng có mình thì mọi việc mới thành công. Thì người như vậy, chắc chắn sẽ bị tình dục đòi hỏi và sẽ hư. Cho nên chúng ta phải tu tập tâm khiêm hạ rất kỹ. 

                     Hãy xem mình như cát bụi là cỏ rác

Cho nên có một lần có người hỏi chúng tôi: “Thưa thầy, làm sao ngăn được lúc tình dục đòi hỏi?” Chúng tôi trả lời một câu: “Hãy thấy mình là cát bụi là cỏ rác. Lần sau gặp lại, anh ấy nói: “Dạ thưa thầy, phương pháp thầy rất hiệu quả, con quán xong là hết ngay”. 

                Ngồi thiền đúng phương pháp, an trú dưới đan điền

Nếu chúng ta kết hợp được khiêm hạ và ngồi thiền đúng phương pháp, an trú dưới đan điền, vừa biết tập khí công nguyên pháp, vừa đem đạo lý nhân quả truyền bá cho mọi người, giúp mọi người xa lìa ái dục thì chúng ta mới có công đức giúp ta thoát khỏi dâm dục.
(Trích bài giảng “Vấn đề tính dục- Pháp Cú 6” -Thượng Tọa Thích Chân Quang)
Lưu ý: Chỉ luyện tập khí công và thiền định của đạo Phật. Không nên luyện tập các tà môn ngoại đạo khác sẽ phản tác dụng.
*Tìm hiểu về “Thiền và Khí Công Căn bản” của Phật Giáo tại:
https://www.youtube.com/watch?v=R__kl-5sc84
*Đăng ký theo dõi kênh Sen Hồng trên Youtube để được nghe nhiều bài giảng Phật Pháp bổ ích:https://www.youtube.com/user/SenHongPhapQuang

Đặt Câu Hỏi