Phước vô nhiễm nhờ lạy Phật

2017-07-06 19:52

Nếu chúng ta muốn dấn thân, xông xáo vào cuộc đời để làm lợi ích cho chúng sinh. Ta phải có bản lĩnh vô nhiễm trước. Mà bản lĩnh vô nhiễm là do lạy Phật trước. Công đức lạy Phật thật sự rất vi diệu, kỳ lạ. Ví dụ như có một người phụ nữ đẹp, nhà giàu, học giỏi tới. Trường hợp như chúng ta thiếu lạy Phật thì sẽ động tâm liền. Còn nếu ta lạy Phật nhiều ta sẽ không động tâm. Bởi vì tư cách của Thánh sẽ rớt vào trong tâm mình, điều đó giữ cho mình sự vô nhiễm đối với thế gian này. Cho nên đừng có nói tài hay do ông đó tu giỏi, mà do ông đó có lạy Phật với lòng thiết tha tôn kính nhiều hay không. Chứ nếu đến thời khóa lạy Phật mà mình lạy một cách hời hợt, hờ hững thì gặp ngoại cảnh, tâm mình động liền. Còn nếu lạy Phật với lòng tôn kính, thiết tha từng lạy rõ ràng thì mình gặp ngoại cảnh, tâm mình không động, có một cái phước kỳ lạ. Nên chỗ này không thể ai nói là do tài được. Nên cho dù quý vị có học lên những giáo pháp cao nữa. Nhưng xin đừng bao giờ quên công đức lạy Phật làm nền tảng để giữ cho mình hạnh tu chân chính suốt cả cuộc đời này. 
(Quán Pháp- Kinh Tứ Niệm Xứ- TT Thích Chân Quang)

Đặt Câu Hỏi