Kiêu mạn khiến dâm dục phát khởi

2017-04-13 12:57

Tâm kiêu mạn, tự cao vô cùng đơn giản mà lại rất nguy hiểm. Chỉ cần ta thấy mình giỏi, mình hơn người thì tình dục sẽ ầm ầm kéo lên trong tâm mình. Cho nên chúng ta nhìn một người kiêu mạn tự cao thì chúng ta có thể kết luận không bao giờ trật là người này đang bị dâm dục đòi hỏi. Bởi vì bộ phận sinh dục của chúng ta phối hợp với một trung khu não ở trên đầu. Nếu trung khu đó bị tấn công thì bỗng nhiên tình dục đòi hỏi liền. Vậy thì cái gì có thể kích động vùng não tình dục? Đó chính là ý niệm tự cao, kiêu mạn. Cái người nào cứ nghĩ trong lòng là mình hay hơn người khác, không ai bằng mình, làm được việc gì thì nhơn nhơn tự đắc, cho rằng có mình thì mọi việc mới thành công. Thì người như vậy, chắc chắn sẽ bị tình dục đòi hỏi và sẽ hư. Cho nên chúng ta phải tu tập tâm khiêm hạ rất kỹ. Cho nên có một lần có người hỏi chúng tôi: “Thưa thầy, làm sao ngăn được lúc tình dục đòi hỏi?” Chúng tôi trả lời một câu: “Hãy thấy mình là cát bụi là cỏ rác. Lần sau gặp lại, anh ấy nói: “Dạ thưa thầy, phương pháp thầy rất hiệu quả, con quán xong là hết ngay”. Nếu chúng ta kết hợp được khiêm hạ và ngồi thiền đúng phương pháp, an trú dưới đan điền, vừa biết tập khí công nguyên pháp, vừa đem đạo lý nhân quả truyền bá cho mọi người, giúp mọi người xa lìa ái dục thì chúng ta mới có công đức giúp ta thoát khỏi dâm dục.
“Sợ thay kiêu mạn vô hình
Rất là hiểm độc nhưng nhìn thấy đâu
Ta càng cố gắng đến đâu
Thì tâm kiêu mạn càng mau dâng trào
Cúi xin Phật Tổ trên cao
Độ con thoát khỏi vũng sâu nghiệp dày
Cho con mãi mãi đắp xây
Rất nhiều công đức tràn đầy vô biên
Nhưng tâm xin nguyện sẽ quên
Quên công quên hết luỵ phiền kiêu căng”.
(Trích bài giảng “Vấn đề tính dục- Pháp Cú 6” – TT Thích Chân Quang)

Đặt Câu Hỏi