Trạng thái vô dục

2017-05-03 10:08

Tham dục là bản năng rất mạnh của con người. Tất cả chúng sinh đều bị bản năng tính dục chi phối. Do vậy, để diệt trừ được tham dục thì ta phải có phước cộng với thiền định. Chúng ta phải nhớ công thức “Phước + Thiền Định = Vô dục (Không tham dục)”. Muốn một người bình thường thoát khỏi tham dục thì họ phải có hai cái phước: phước sống một đời vị tha và phước lạy Phật.

-Phước sống một đời vị tha: là công quả cho đại chúng, sống xả thân vì mọi người và siêng năng thiền định (rồi mới vào định được)

-Phước lạy Phật: khi tôn kính và lễ lạy một bậc Thánh thanh tịnh tuyệt đối thì nhân quả trở lại, khiến chúng ta thoát được nhiễm ô thế gian.

=> Đủ các yếu tố trên thì mới vô dục được. Lúc đó, cái bản năng tức là những nội tiết tố sinh dục không tác động lên tế bào não để tạo thành ước muốn tình dục nữa. Chấm dứt được là do Phước và Thiền Định tạo thành.

-Nếu một người đạt được thiền định mà không thấy họ lạy Phật, không có đạo đức xả thân vì chúng sinh, tuy rằng họ có thiền định thì đừng tin rằng họ đạt được trạng thái vô dục. Cho nên có những người nói thiền định trên mây xanh, có thể ngồi thiền được hai, ba ngày. Nhưng nếu thiếu phước sống vị tha và lạy Phật thì chúng ta đừng bao giờ chúng ta tin rằng họ đạt được thanh tịnh vô dục vì chúng ta không chắc rằng họ đã có lòng tôn kính Phật tuyệt đối chưa.

-Một điều kích động cho tham dục và sân nổi lên nhiều nhất đó chính là kiêu mạn. Hễ có kiêu mạn thì tham dục và sân nổi bừng bừng lên. Cho nên trong việc tu hành, chúng ta lúc nói đi nói lại với nhau là phải giữ tâm khiêm hạ là vậy. Lúc nào cũng phải thấy mình như là cát bụi, như là cỏ rác.

(Trích bài giảng “Mười Kiết Sử”- TT Thích Chân Quang)

Xem clip Tác Hại Của Tình Dục: https://www.youtube.com/watch?v=1ibhxJDpZ30

Xem clip Phương Pháp Diệt Dục: https://www.youtube.com/watch?v=CfTrTN0AmQg

Đặt Câu Hỏi