Tu tập tâm vô ngã để diệt trừ dâm dục

2016-02-13 13:04

Trái ngược với tâm vô ngã là tâm chấp ngã và kiêu mạn (hay còn gọi là tâm kiêu căng, tự hào). Một người đã phát sinh tâm kiêu mạn và chấp ngã thì dâm dục cũng sẽ ầm ầm kéo lên trong tâm. Do vậy ta phải tu tập các tâm hạnh Vô Ngã, Khiêm Hạ, Từ Bi, Lòng Tôn Kính Phật thật kỹ để diệt trừ tâm dâm dục.

Vô ngã không phải là mất hết, mà vô ngã là đạt được tâm đại bi phủ trùm, để từ nay mình biết thương yêu chúng sinh nhiều hơn trước. Để mình biết quên mình, để đi vào luân hồi sinh tử mãi mãi hóa độ, làm lợi ích cho chúng sinh không bao giờ biết mệt mỏi. Chúng ta đừng nghĩ khi không còn bản ngã là mất hết. Nhưng không, khi không còn bản ngã thì một cái mới sẽ xuất hiện, đó là Phật tánh tuyệt đối phủ trùm. Cho nên một người tu hành, chúng ta không đặt mục tiêu thành Phật, vì khi ta đặt mục tiêu đó thì cái ngã đang lừa mình bởi vì chúng ta biết địa vị của Phật là địa vị tối thượng mà người người cung kính, ca ngợi. Và lúc này mình không còn mục giải thoát mà chuyển sang mục tiêu đạt sự vinh quang chứ không còn là sự tu hành đúng nghĩa nữa. Tuy nói mục tiêu thành Phật không ai chối cãi, nhưng chính lúc đó cái ngã đang gạt mình. Chúng ta đang đi vào ma đạo vì ước mơ thành Phật là ước mơ địa vị tối cao, chỉ là sự thêu dệt của bản ngã mà thôi. Cho nên người tu cho đúng phải đặt mục tiêu là diệt trừ bản ngã chứ không nên ước mơ thành Phật, thành Thánh.

Cho dù tu theo pháp môn nào: Niệm Phật, Thiền Định hay Trì Chú thì mục tiêu chính cũng phải là diệt trừ bản ngã. Như vậy ta mới có công đức và không có lỗi với Phật. Càng tu mà bản ngã vẫn còn thì ta có lỗi với Phật. Bản ngã lớn chừng nào thì công đức ta bé lại chừng ấy. Bản ngã ta lớn chừng nào thì tội lỗi ta lớn chừng nấy. Có nhiều con đường đưa người vào đạo, nhưng cái trung tâm cuối cùng mà tất cả phải gặp nhau đó là Vô Ngã. Cho dù ta đi con đường Niệm Phật, Thiền Định, Trì Chú rồi cũng phải về đến Vô Ngã. Đi con đường nào là tùy duyên và tùy căn cơ của mỗi người. Mọi tông phái chỉ là phương tiện ban đầu, nên đừng chấp vào đó mà phải nhắm đến mục đích cuối cùng là vô ngã. Dù tu theo pháp môn nào, khi đạt được cái định trong tâm, ta không được chủ quan kiêu mạn cho rằng mình đã đắc đạo, mà phải dùng cái định đó để diệt trừ bản ngã.

Chúng ta phải học tập theo hạnh nguyện của Ngài Xá Lợi Phất, mặc dù Ngài là một bậc A La Hán vĩ đại nhưng ngài chưa bao giờ mong muốn chứng đắc Thánh quả cao siêu mà chỉ mong muốn mình diệt được bản ngã, khiêm hạ, từ bi và phụng sự chúng sinh nhưng không chấp công, không cầu phước.

“Kính lạy Ngài Xá Lợi Phất ! Nguyện trên Ngài gia hộ cho chúng con thực hành tu tập QUÁN THÂN theo đúng như lời dạy bảo của Ngài, như cách đây hơn 2.500 năm Ngài đã rống lên tiếng rống của con sư tử khi trình bày về pháp Quán Thân trước Đức Thế Tôn và cả Hội Chúng:

- Kính Bạch Thế Tôn ! Chúng con nguyện luôn xem mình như đất. Đất bình an hoan hỷ khi được người giẫm đạp đi lên, chúng con cũng vậy, chúng con xin được bình an hoan hỷ khi có người xem thường giẫm đạp.

Đất sẽ rộng lòng đón nhận những rác rưỡi bẩn thỉu mà người vất bỏ lên, chúng con cũng nguyện xin được rộng lòng đón nhận những ý nghĩ xấu cho chúng con hay những lời nhục mạ nặng nề.

- Bạch Thế Tôn ! Cũng như đất chịu đựng sự cày xới để mọc lên những vườn cây trái ngọt hay ruộng lúa thơm ngon, chúng con cũng nguyện xin chịu đựng sự tổn thương để vững bước mang cho đời niềm vui hạnh phúc.

- Bạch Thế Tôn ! Cũng như đất nâng niu đỡ đần cuộc sống mọi loài trên đất, chúng con cũng nguyện xin tôn trọng đỡ đần bất cứ ai cần đến chúng con trong cuộc sống này.

- Bạch Thế Tôn ! Chúng con nguyện xem mình như người hốt rác, gánh phân làm những việc hèn mọn nhất trên đời, vui vẻ để người sai bảo để được làm vui lòng mọi người.

- Bạch Thế Tôn ! Chúng con nguyện xem mình như cái giẻ lau, xóa đi những dơ bẩn của đời và nhận lấy những dơ bẩn đó về mình, chúng con cũng xin nhận lấy mọi điều xấu xa bẩn thỉu để cho đời được thơm sạch mát lành.

- Bạch Thế Tôn ! Chúng con nguyện xem mình như nước để rửa sạch cho đời rồi phần mình chảy ra cống rãnh. Chúng con xin được phụng sự cho đời và còn lại mình trôi vào quên lãng mà thôi.

- Bạch Thế Tôn ! Chúng con nguyện xem mình như củi lửa thấp lên ánh sáng và đun nấu thức ăn giúp ích cho đời, rồi phần mình trở về tro bụi bay xa.

- Bạch Thế Tôn ! Chúng con nguyện xem mình như gió thổi mát lòng người những buổi trưa hè, đem đến cho đời những con mưa phơi phới, rồi phần mình tan vào cõi vắng hư vô.

- Bạch Thế Tôn ! Chúng con nguyện xem thân này là vô thường , ngày nào thành bụi đất bên đường, từng ngày sống là sự đòi hỏi của ăn uống, thở và đủ mọi thứ cung phụng vất vả.

- Bạch Thế Tôn! Với suy nghĩ như vậy chúng con nguyện không hề xem thường hay ác ý với bất cứ ai, với bất cứ một chúng sinh nào. Chúng con nguyện đem tình thương tràn ngập đến muôn loài, mong cho mọi loài thương yêu nhau và tu theo thánh đạo giải thoát.”

(TT. Thích Chân Quang)

Nguồn bài giảng:

1.Hiểu về bản ngã: https://www.youtube.com/watch?v=p_nK5cdLxCc

2. Đệ tử Phật hướng về vô ngã: https://www.youtube.com/watch?v=g-gnHK7yEiI

 3.Ngài Xá Lợi Phất vĩ đại (A) https://www.youtube.com/watch?v=uBOKYD_Wvk4

 Ngài Xá Lợi Phất vĩ đại (B) https://www.youtube.com/watch?v=rbbRy04tORs

 4.Đất (A) https://www.youtube.com/watch?v=r74lwDg7Zx8

Đất (B) https://www.youtube.com/watch?v=bZhZ2GtiWhs

Đặt Câu Hỏi