Vì sao nên dẹp bỏ tình dục?

2015-12-07 16:41

Vì sao đạo Phật muốn dẹp bỏ tình dục? Bởi vì Đức Phật thương chúng sinh. Chúng ta đều biết một điều là tình dục đem lại khoái cảm, mà khoái cảm tức là được hưởng, mà muốn hưởng thì phải có cái phước nào đó thì mới được hưởng. Cho nên cứ hưởng thụ thì sẽ hết phước. Giống như có tiền xài bậy thì hết tiền. Có sức khỏe xài bậy sẽ hết sức khỏe. Và khi hưởng khoái cảm trong tình dục sẽ hết phước. Hết phước gì? Câu trả lời là không còn phước để làm Thánh nữa. Có người hỏi chúng tôi: “Thưa thầy, tình yêu tình dục là tự nhiên của con người mà Đức Phật cấm thì kẹt quá”. Thì chúng tôi trả lời thế này: “Muốn làm Thánh thì phải chấp nhận, phải tiêu diệt điều đó”. Vì khi chúng ta hưởng thụ tình dục thì chúng ta sẽ không tìm được sự an lạc trong thiền định. 

                     Thiền định đem lại sự an lạc trong nội tâm

Vì vị Thánh có một hạnh phúc mênh mông rất lớn, mà để được cái đó thì phải từ chối cái kia, không còn con đường nào khác. Do vậy chúng ta phải hiểu tình dục làm người ta mất trí tuệ, mất nhân cách, mất sức khỏe và mất phước. Có những người phước họ nhiều quá, nên khi họ hưởng thụ, họ không thấy họ mất. Giống như chúng ta nói câu này: “Ai xài tiền tầm bậy thì sẽ tổn phước”. Có ông giám đốc một trận nhậu của ông là 10-20 triệu, mời một cô người mẫu bo 100 đô. Trong khi 100 đô đó một người nghèo có thể sống qua một tháng. Thì những ông giám đốc đó từ từ vô tù hết vì ông hết phước do xài tiền bậy. 

   Ăn chơi sa đọa khiến ta tổn phước, tạo nghiệp khủng khiếp

Nhưng lại có những người xài phí y như vậy mà lại không hề hết phước, vẫn cứ giàu, bởi vì phước những người này vẫn quá nhiều. Nhưng họ không thấy cái tổn nhưng rồi sẽ tổn. Rồi một kiếp nào đó sẽ tổn sạch không còn gì nữa. Hễ xài phí là hết. Thì cái phước để làm Thánh thì cũng vậy. Có những người họ lạm dụng tình dục nhưng họ không thấy họ bệnh, không thấy họ ngu, không thấy họ kém nhân cách. Họ không thấy họ tổn phước, bởi vì phước đời trước còn nhiều. Nhưng có những người lạm dụng tình dục là thấy rõ liền. Thấy rõ mình ngu, mình bệnh, mình giảm đạo đức, mình hết phước liền. Tất cả đều liên quan tới phước và tình dục đều đưa đến bốn cái mất: mất sức khỏe, mất trí tuệ, mất nhân cách và mất phước.

(Trích bài giảng “Vấn đề tính dục- Pháp Cú 6”-Thượng Tọa Thích Chân Quang)

*Đăng ký theo dõi kênh Sen Hồng trên Youtube để được nghe nhiều bài giảng Phật Pháp bổ ích:https://www.youtube.com/user/SenHongPhapQuang

Đặt Câu Hỏi